Với nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình xây dựng các dự án phần mềm quản lý và ứng dụng, chúng tôi đúc kết ra được nhiều vấn đề có thể được khắc phục trong quá trình thực hiện và triển khai. Với dịch vụ tư vấn, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng những kinh nghiệm tối ưu để giảm thiểu tối đa chi phí phát triển, vận hàng, quản lý các hệ thống phần mềm quản lý và ứng dụng.

Tư vấn phát triển hệ thống mới

Phát triển một hệ thống mới, đặc biệt là các hệ thống quản lý với nhiều nghiệp vụ phức tạp, đan xen nhau đòi hỏi phải có một quá trình phân tích và đánh giá gắt gao trước khi bắt đầu quá trình xây dựng để đảm bảo tất cả các tính năng, thành phần của hệ thống hoạt động đồng bộ, chính xác. Với kinh nghiệm đạt được, chúng tôi tự tin mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn phát triển hệ thống mới bao gồm các hạng mục sau:

 • Quy trình xây dựng hệ thống
 • Xem xét, đề xuất các giải pháp nghiệp vụ
 • Lựa chọn kỹ thuật phát triển ứng dụng
 • Xem xét xây dựng đội ngũ phát triển
 • Quy trình kiểm tra kiểm soát
 • Vận hàng và theo dõi hệ thống

Tư vấn kiến trúc ứng dụng

Việc phát triển một hệ thống hoàn chỉnh phải trải qua nhiều quá trình với nhiều ứng dụng riêng lẽ khác nhau, việc hoạch định chiến lước xây dựng từng ứng dụng riêng lẽ cũng như các tương tác và quan hệ giữa các ứng dụng sẽ quyết định sự thành công của quá trình phát triển quy trình chung của doanh nghiệp cũng như giúp doanh nghiệp hình dung được bức tranh chung của quá trình đầu tư CNTT của mình. Với dịch vụ tư vấn kiến trúc ứng dụng, chúng tôi mang đến cho khách hàng giải pháp sau:

 • Đanh giá kiến trúc hệ thống có sẵn
 • Xác định và quy hoạch hệ thống ứng dụng
 • Phạm vi sử dụng và tầm quan trọng của từng ứng dụng
 • Kiến trúc hạ tầng kỹ thuật cho từng ứng dụng và hệ thống
 • Xác định chi phí phát triển từng giai đoạn

Tư vấn kiến trúc thông tin

Kiến trúc thông tin không chỉ bao gồm kiến trúc, mối quan hệ của cơ sở dữ liệu mà còn bao gồm kiến trúc của tất cả các thành phần, thực thể dữ liệu tham gia trong quá trình vận hành ứng dụng. Việc tối ưu thiết kế, lưu trữ và giao tiếp dữ liệu có tầm quan trọng quyết định hiệu năng và khả năng vận hành của ứng dụng và đó cũng là sứ mệnh của chúng tôi khi cung cấp dịch vụ tư vấn kiến trúc thông tin:

 • Đanh giá kiến trúc dữ liệu
 • Đánh giá liên kết dữ liệu trong hệ thống
 • Đánh giá hệ thống lưu trữ/backup
 • Tư vấn, hỗ trợ tuning hệ thống

Tư vấn kiến trúc hạ tầng

Đầu tư xây dựng hệ thống đã khó và tốn nhiều thời gian, công tác vận hành cũng chiếm không ít thời gian và chi phí của doanh nghiệp. Hiểu được vấn đề đó, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra các hoạch định, chiến lược để đầu tư một hệ thống hạ tầng phù hợp và tối ưu với dịch vụ tư vấn về hạ tầng công nghệ thông tin. Các thành phần kiến trúc hạ tầng bao gồm: danh mục dịch vụ công nghệ, loại phần mềm và version phần mềm sử dụng, sơ đồ mạng, mô hình bảo mật, kiến trúc trung tâm dữ liệu, kiến trúc máy chủ, kiến trúc hệ thống lưu trữ, các yêu cầu phi chức năng và yêu cầu bảo mật.

Hãy chia sẽ khó khăn của bạn với chúng tôi ngay