Dịch vụ bảo trì phần mềm cung cấp một giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp giúp giảm thiểu chi phí vẫn hành và duy trì hệ thống ứng dụng của doanh nghiệp. Với phương châm "Vì lợi ích khách hàng", chúng tôi với những kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phát triển phần mềm sẽ song hành cùng khách hàng nhằm mang đến một hệ thống hoạt động ổn định và chính xác nhất. Với các tiêu chí được ấn định gắn liền với giá trị của chúng tôi sẽ giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng dịch vụ:

 • Lợi ích của khách hàng là lợi ích của chính mình
 • Bảo mật mọi dữ liệu của khách hàng
 • Hỗ trợ sự cố 24/7

Bảo trì phần mềm có sẵn

Dịch vụ bảo trì phần mềm đang hoạt động giúp khách hàng giảm thiểu chi phí vẫn hành hệ thống ở mức thấp nhất, giảm thiểu nhân lực sữa lỗitheo dõi sửa lỗi phần mềm giúp tăng hiệu quả kinh doanh và giảm chi phí quản lý, chi phí nhân sự. Dịch vụ bảo trì phàn mềm sẵn có của chúng tôi bao gồm:

 • Đảm bảo vận hành hệ thống
 • Sửa lỗi hệ thống, ứng dụng
 • Theo dõi, điều chỉnh hệ thống
 • Tối ưu hệ thống cơ sở dữ liệu

Phát triển, nâng cấp tính năng

Là dịch vụ thêm mới, nâng cấp, sửa đỗi tính năng ứng dụng, hệ thống dựa trên hệ thống có sẵn của doanh nghiệp nhằm mục đích cung cấp cho doanh nghiệp một lựa chọn để giải phóng nguồn lực đầu tư vào công nghệ thông tin để tập trung vào mục tiêu chính của mình. Với dịch vụ này, chúng tôi mang đến cho khách hạng các tiện ích:

 • Tư vấn nghiệp vụ, tính năng
 • Xây dựng mới, nâng cấp tính năng
 • Bảo hành các tính năng đã nâng cấp, thêm mới
 • Bàn giao tất cả tài liệu, resources sau khi thực hiện
 • Bảo mật mọi dự liệu

Hãy để chúng tôi chia sẽ công việc giúp bạn