Giải pháp Online Loyalty

Các loại thẻ thành viên

Thẻ Thành Viên

Thẻ thành viên là dạng thẻ mặc định của hệ thống khách hàng thân thiết, được phát hành cho tất cả các thành viên tham gia hệ thống và được khách hàng sử dụng trong quá trình giao dịch cũng như tích lũy điểm và đỗi điểm nhận quà tặng hoặc dùng điểm để thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ.

Các lợi ích của thẻ thành viên:

 • Hình thức phát hành định danh hoặc vô danh
 • Chi phí phát hành thấp
 • Bảo mật theo tiêu chuẩn ngân hàng
 • Cách thức sử dụng đơn giản

Thẻ Thanh Toán

Ngoài chức năng tích lũy điểm như thẻ thành viên bình thường, thẻ thanh toán còn có tính năng thanh toán theo số dư trong thẻ, phù hợp cho các hình thức tặng thẻ mua hàng và tích lũy điểm. Hệ thống cho phép chủ thẻ thanh toán được phép nạp tiền để tiếp tục sử dụng mà không cần phải thay thẻ mới.

Các lợi ích của thẻ thanh toán:

 • Phù hợp cho mục đích tặng quà để mua sắm
 • Được phép sử dụng số dư để thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ
 • Nạp thêm tiền để mua sắm và tăng tích lũy

Thẻ Đối Tác

Có đầy đủ tất các các tích năng và tiện ích của thẻ thành viên và thẻ thanh toán, Thẻ đối tác được phát hành cho một đối tác thứ hai có thể sử dụng như một định danh trên hệ thống của chủ thẻ phát hành và được tích lũy cũng như khuyến mãi theo các chương trình của đối tác.

Các lợi ích của thẻ thanh toán:

 • Tạo hệ sinh thái các đối tác tiềm năng
 • Nâng cao chương trình chăm sóc khách hàng
 • Tạo môi trường sử dụng thẻ rộng rãi
 • Nâng cao giá trị thương hiệu