Giải pháp Online Loyalty

Các dịch vụ đi kèm

Nâng cấp hệ thống theo yêu cầu

Ngoài các chức năng cung cấp sẳn có của một hệ thống quản lý, tích lũy điểm và chăm sóc khách hàng, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ bổ sung để nâng cấp/xây mới hệ thống để đáp ứng nhu của quý doanh nghiệp với giá cả cạnh tranh nhất, bao gồm các dịch vụ sau:

  • Điều chỉnh tính năng hiện có
  • Bổ sung tính năng mới
  • Xây mới hệ thống
  • Tư vấn xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng

Tích hợp hệ thống

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống bán hàng sẵn có của khách hàng để có thể tích hợp với hệ thống Loyalty hoàn toàn miễn phí giúp quý khách có được hệ thống xử lý một cách xuyên suốt, không ảnh hưởng đến quy trình bán hàng hiện tại.

Các công nghệ tích hợp được hỗ trợ:

  • Các ứng dụng bán hàng trên nền tảng Windows
  • Hệ thống đặt hàng online
  • Các trang bán hàng mã nguồn mỡ
  • Các ứng dụng bán hàng đặc thù