Giải pháp Online Loyalty

Các chức năng chính

Các chức năng về quản lý

  • Doanh nghiệp được cung cấp công cụ giúp quản lý danh sách khách hàng với các thông tin đầy đủ nhất, được hổ trợ xuất báo cáo phân tích thông tin khách hàng, tình hình giao dịch thẻ của khách hàng, theo dõi về tình hình tăng/giảm hạng thẻ của khách hàng, được hổ trợ import thông tin khách hàng từ hệ thống đang có.

  • Được cung cấp công cụ tạo và quản lý thẻ thành viên bao gồm thẻ thành viên từ khách hàng hiện có, thẻ thành viên mới. Đặt biệt với chức năng phát hành thẻ vô danh (thẻ phát hành trước) giúp doanh nghiệp linh động trong quá trình cấp phát thẻ khách hàng thân thiết cho khách hàng.

  • Ngoài ra, doang nghiệp còn được cung cấp các công cụ kiểm soát khác cho phép khách hàng quản lý thông tin trên toàn hệ thống theo thời gian thực, các chức năng giúp quản lý và active thẻ thành viên của mình cũng như các công cụ giúp theo dõi và báo cáo giao dịch của khách hàng thông qua hệ thống báo cáo đầy đủ với nhiều tiêu chí báo cáo khác nhau: theo từng loại thẻ, theo cửa hàng, theo doanh số, theo tần suất mua sắm, theo loại khách hàng...

Tích lũy điểm từ hệ thống bán hàng

Được tích hợp vào hệ thống bàn hàng đang có của doanh nghiệp giúp ghi nhận giao dịch một cách chi tiết, tức thời cũng như lấy thông tin giảm giá đối với thẻ khi thực hiện giao dịch trên hệ thống bán hàng.

Chức năng nhập giao dịch Online

Ngoài việc tích hợp với hệ thống bán hàng giúp cập nhật thông tin giao dịch của khách hàng, hệ thống còn hổ trợ chức năng nhập giao dịch online giúp nâng cao tính linh hoạt, chủ động trong việc cập nhật thông tin giao dịch của chủ thẻ lên hệ thống.

Chức năng thanh toán bằng điểm - đỗi điểm lấy quà tặng

Là chức năng cho phép khách hàng sử dụng điểm số tích lũy được thực hiện giao dịch hoặc dùng điểm để đổi quà tặng bằng cách ghi nhận giao dịch và điểm số trực tiếp trên hệ thống.

Chức năng tra cứu thông tin thẻ dành cho thẻ thành viên

Doanh nghiệp được cung cấp trang tra cứu thông tin thẻ riêng biệt và độc lập với thiết kế và bố cục theo yêu cầu của doanh nghiệp, với chức năng này, khách hàng có thể đăng nhập để xem thông tin giao dịch thẻ, lịch sử thanh toán thẻ mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí náo.

Quy trình sử dụng thẻ Loyalty

Với quy trình giao dịch thẻ tích hợp vói hệ thống bán hàng giúp:

  • Xử lý giao dịch nhanh chóng.
  • Thông tin giao dịch được kiểm tra qua 2 bước.
  • Đảm bảo quyền lợi của người mua.
  • Dữ liệu tức thời.