Giải pháp Online Loyalty

Gói Dịch Vụ

Chúng tôi cung cấp cả 2 loại dịch vụ giúp khách hàng có nhiều lựa chọn phù hợp với quy mô và nhu cầu kinh doanh của mình là Cloud hoặc Triển khai. Với gói Cloud, quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn các chức năng, quy mô và nghiệp vụ phù hợp.

Gói Dịch Vụ Cloud
 • Không cần đầu tư hệ thống
 • Đơn giản hóa quản lý hệ thống
 • Tối thiểu hóa chi phí vận hành
 • Cập nhật tính năng tức thời
 • Dữ liệu được bảo mật tuyệt đối
 • Auto Backup 24/7
 • Hỗ trợ 24/7
Liên Hệ
Gói Triển Khai
 • Chủ động về hệ thống
 • Bảo mật dữ liệu, ứng dụng
 • Chủ động phát triển tính năng
 • Phát triển tính năng riêng
 • Nâng cấp theo chuẩn riêng
 • Hỗ trợ tích hợp hệ thống
 • Hỗ trợ 24/7
Liên Hệ