Giải pháp Online Loyalty

Giới thiệu về Loyalty Point

Online Loyalty Point được xây dựng theo concept hổ trợ giảm giá khách hàng dựa trên các chính sách về khuyến mãi, tần suất mua sắm, định mức mua sắm và theo các thông tin khách hàng (ngày sinh, ngày cưới hoặc theo thời gian cụ thể (giờ vàng)). Tất cả giúp mang đến cho doanh nghiệp công cụ hiệu quả trong việc chăm sóc khách hàng và nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc quản lý và marketing sản phẩm đến khách hàng thông qua hình thức nhắn tin hoặc email dựa trên thông tin hạng thẻ của khách hàng.

Được hổ trợ tích hợp hệ thống bán hàng của doanh nghiệp giúp ghi nhận thông tin giao dịch và điểm giao dịch của khách hàng một cách tức thời.

Quy trình sử dụng thẻ Loyalty

Với quy trình giao dịch thẻ tích hợp vói hệ thống bán hàng giúp:

  • Xử lý giao dịch nhanh chóng.
  • Thông tin giao dịch được kiểm tra qua 2 bước.
  • Đảm bảo quyền lợi của người mua.
  • Dữ liệu tức thời.

Khách hàng của chúng tôi