Giải pháp Kiểm soát suất ăn công nghiệp

Các chức năng chính

Quản lý thực đơn

Chức năng dành cho nhà bếp cập nhật thực đơn hàng ngày. Hệ thống sẽ tự động khóa thực đơn khi đến ngày đăng ký.

Xem thêm

Quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên trong công ty sử dụng hệ thống để đăng ký suất ăn cũng như theo dõi báo cáo.

Xem thêm

Quản lý User - Nhóm

Quản lý, cung cấp tài khoản cho nhân viên để có thể tự đăng ký hoặc đăng ký suất ăn theo nhóm.

Xem thêm

Quản lý ca - tăng ca

Chức năng cho phép nhân viên quản lý ca làm việc cũng như thời gian tăng ca của nhân viên trong nhóm.

Xem thêm

Đăng ký suất ăn

Chức năng đăng ký suất ăn theo nhân viên/user/nhóm với nhiều hình thức đăng ký khác nhau.

Xem thêm

Theo dõi suất ăn

Chức năng quản lý, theo dõi kết quả lấy phiếu suất ăn đã đăng ký.

Xem thêm

Báo cáo

Báo cáo tất cả các hoạt động của hệ thống theo nhiều tiêu chí khác nhau: phòng ban, nhân viên, tình trạng, món ăn ...

Xem thêm

Góp ý

Chức năng cho phép nhân viên góp ý về chất lượng dịch vụ của nhà bếp cũng như các vấn đề liên quan.

Xem thêm