Giải pháp Kiểm soát suất ăn công nghiệp

Giới thiệu

Giải pháp kiểm soát suất ăn công nghiệp (IDMS Online) được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu trong quản lý đăng ký và kiểm soát chia suất ăn tại các doanh nghiệp có số lượng công nhân viên lớn. Giúp giảm thiểu tối đa các vấn đề liên quan đến quản lý đăng ký và kiểm soát chi phí suất ăn cũng như chi phí nhân lực trong quá trình đăng ký và quản lý nhà ăn.

Hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng điện toán đám mây, đáp ứng được cho nhiều mô hình doanh nghiệp khác nhau và nhiều quy mô nhà máy khác nhau. Chỉ cần một hệ thống có thể đáp ứng được tất cả các đơn vị và nhà máy cùng sử dụng.

Hệ thống gồm 3 phân hệ chính:

  • Đăng ký: dành cho công nhân viên thực hiện đăng ký suất ăn theo thực đơn đã thống nhất
  • Quản lý: dành cho nhân viên quản lý dùng để quản lý và kiểm soát
  • Nhà bếp: dành cho nhân viên tại canteen quản lý và chia suất ăn đã đăng ký

Các điểm nổi bật

  • Kiểm soát khép kín.
  • Hỗ trợ đăng ký theo nhóm, cá nhân.
  • Dễ sử dụng, dễ theo dõi.
  • Hỗ trợ nhiều loại thẻ, dữ liệu
  • Tốc độ quẹt thẻ nhanh (dưới 500ms)
  • Dễ mở rộng, triển khai

Hỗ trợ các loại thẻ/giao thức

Các loại thẻ RFID
Thẻ Mifare và Proximity
Nhận dạng vân tay
Mã QR Code
Mã Barcode

Khách hàng của chúng tôi