Giải pháp ERP Online

ERP quản lý kinh doanh kim cương - trang sức được xây dựng và phát triển riêng nhằm đáp ứng nhu cầu về quản lý, kinh doanh, bảo trì và chăm sóc khách hàng dành cho các doanh nghiệp chuyên cung cấp các mặc hàng trang sức giá trị cao.

Các điểm nỗi bật

Được xây dựng lại hoàn toàn mới dựa trên các nghiệp vụ đặc thù của chuyên ngành trang sức - thời trang giá trị cao bao gồm nhiều tính năng được phát triển riêng như Mua hàng, gia công, quản lý luân chuyển hàng hóa, bán hàng, bảo hành bảo trì và chăm sóc khách hàng ... với các điểm nổi bật sau:

  • Thông tin sản phẩm được xây dựng riêng cho ngành thời trang.
  • Quản lý chi tiết sản phẩm giá trị cao một cách đích danh.
  • Hệ thống bán hàng và chăm sóc khách hàng phù hợp với khách hàng sành điệu.
  • Hệ thống quản lý và sau bán hàng được chuẩn hóa theo mô hình chuỗi.
  • Báo cáo riêng, đặc thù cho ngành thời trang giá trị cao.

Các khách hàng của chúng tôi