Giải pháp ERP Online

Được xây dựng riêng cho chuyên ngành về kinh doanh, lắp đặt và bảo trì các thiết bị máy lạnh, tủ lạnh với các tính năng đặt thù giúp doanh nghiệp kiểm soát và quản lý được việc luân chuyển sản phẩm, trang thiết bị, vật tư bảo hành, bảo trì một cách chính xác và linh hoạt .

Các điểm nỗi bật

Ngoài các tính năng cơ bản của một ERP, giải pháp chuyên ngành điện gia dụng còn phát triển thêm một số tính năng giúp doanh nghiệp quản lý được tất cả các vấn đề của một doanh nghiệp kinh doanh điện gia dụng:

  • Hệ thống thông tin sản phẩm, dịch vụ được xây dựng riêng cho lĩnh vực điện gia dụng, giúp quản lý tất cả các sản phẩm, linh kiện, trang thiết bị phục vụ cho việc kinh doanh, lắp đặt và bảo hành bảo trì.
  • Quy trình bảo hành, bảo trì được xây dựng lại để phù hợp hơn với chuyên ngành điện gia dụng.
  • Hệ thống được tích hợp quản lý chuổi cung ứng từ đặt hàng, mua hàng đến bảo hành, bảo trì.
  • Báo cáo riêng, đặc thù cho ngành điện gia dụng.

Các khách hàng của chúng tôi