Giải pháp ERP Online

Các chức năng chính

Quản lý mua hàng

Quản lý hiệu quả quy trình về supply chain và inventory.

Xem thêm

Quản lý kho

Cung cấp các tính năng tối ưu về quản lý kho và luân chuyển hàng hóa.

Xem thêm

Sale - Promotion

Chức năng bán hàng và quản lý chương trình khuyến mãi linh hoạt.

Xem thêm

Sau bán hàng

Phân hệ chức năng quản lý bảo hành, bảo trì, thu mua, thu đỗi... sau bán hàng.

Xem thêm

Chăm sóc khách hàng

Quản lý và chăm sóc khách hàng hiệu quả thông qua Email, SMS, ...

Xem thêm

Kế toán - báo cáo

Cung cấp các báo cáo chi tiết tích hợp hệ thống kế toán.

Xem thêm

Quản lý Nhân sự

Quản lý giám sát, luân chuyển nhân viên giữa các phòng ban.

Xem thêm

Quản lý tài sản

Phân hệ quản lý mua mới, theo dõi và luân chuyển tài sản giữa các phòng ban.

Xem thêm

Lịch sử

Cung cấp các tính năng theo dõi, kiểm tra lịch sử các giao dịch trên hệ thống.

Xem thêm