Giải pháp ERP Online

Giải pháp ERP dành riêng cho lĩnh vực bán lẽ là hệ thống ERP được xây dựng và điều chỉnh nhằm đáp ứng riêng cho lĩnh vực bán lễ với các mặt hàng phổ thông, được xây dựng theo mô hình chuỗi hệ thống cửa hàng

Các điểm nỗi bật của một ERP bán lẽ

Ngoài các tính năng của một ERP chuẩn, ERP bán lẽ còn được xây dựng nhằm đáp ứng như cầu sau trong lĩnh vực bán lẽ:

  • Chuẩn hóa danh mục hàng hóa dành riêng cho các mặt hàng bán lẽ.
  • Chuẩn hóa tiêu chuẩn nhập/xuất/báo cáo dành riêng cho bán lẽ.
  • Xây dựng theo mô hình chuổi cửa hàng bán lẽ.
  • Đơn giản hóa phương pháp nhập và theo dõi hàng hóa.
  • Ứng dụng bán hàng được xây dựng riêng giúp việc thực hiện giao dịch nhanh và đơn giản.

Các khách hàng của chúng tôi