Giải pháp ERP Online

Giới thiệu về ERP

ERP là hệ thống giải pháp giúp doanh nghiệp cải thiện quy trình làm việc, cách thức quản lý, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp, chủ động trong công việc giúp mỗi cá nhân tập trung vào chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công việc và đơn giản hóa công tác quản lý doanh nghiệp

Một giải pháp ERP sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp, đặc biệt là người quản lý, có một cái nhìn xuyên suốt toàn bộ về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp việc lập kế hoạch sản xuất, chuổi cung ứng, quán lý kho, logictic, bán hàng đến các hoạt động hậu mãi, sau bán hàng và chăm sóc khách hàng. Và một giải pháp ERP thật thụ sẽ đáp ứng được các điều này bằng cách:

  • Hỗ trợ doanh nghiệp xác đinh được các quy trình nghiệp vụ cần thiết và tối ưu hóa công tác quản lý cũng như đảm bảo quá trình được thực hiện một các xuyên suốt và hiệu quả nhất.
  • Chỉ ra các điểm cần thiết trong quy trình thực hiện của doanh nghiệp để xây dựng đội ngũ nhân lực hiệu quả.
  • Tư vấn quy trình làm việc chuyên ngành.
  • Đưa ra các giải pháp giám sát hiệu quả.
  • Hỗ trợ cập nhật tính năng mới.
Lợi ích khi sử dụng ERP
  • Tăng năng suất và hiệu quả công việc: bằng cách cải thiện quy trình làm việc, tối ưu hóa và chuyên môn hoá vai trò của nhân viên giúp nâng cao năng suất làm việc và hiệu quả công việc
  • Tối ưu hóa chi phí, nâng cao doanh thu: ERP giúp tinh ngọn quy trình nghiệp vụ, giảm bớt các công việc không cần thiết và nâng cao hiệu quả công việc sẽ góp phần đáng kể giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như doanh thu.
  • Cải thiện công tác quản lý: với các chức năng báo cáo hiệu quả và trung thực, ERP sẽ mang đến cho các bộ phận quản lý một cái nhìn xuyên suốt và chi tiết kết quả của từng bộ phận, nhân viên.
  • Giảm thiểu rủi ro phát sinh: với sự chuyên môn hóa mang tính hệ thống, ERP sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện bằng cách liên kết dữ liệu giữa các bộ phận với nhau, tạo điều kiện kiểm tra giám sát lẫn nhau, tạo độ tin cậy và hiệu quả thực hiện.
  • Nâng cao tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp: với các quy trình được chuẩn hóa và quản lý thông qua ERP, công việc của các cá nhân, phòng ban ngày càng được cải hiện và hoàn thiện, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong công việc của cá nhân và doanh nghiệp.

Khách hàng của chúng tôi